loader image

Silt: avalik arutelu

Polariseerumise ületamine aruteluformaadiga

Esialgu avaldatud Sirbis. Foto: rawpixel, Unsplash Suurem osa avalikust arutelust on oma olemuselt väitlus, kus üritatakse tõestada, et ühel poolel on õigus ja teis(t)el ei ole. Demokraatlik ühiskonnakorraldus eeldab klassikalise käsitluse järgi avalikku arutelu, mille kaudu võiks poliitilistes küsimustes jõuda avaliku arvamuseni. Avalik arvamus on omakorda vajalik selleks, et seadusloojad ja riigijuhid saaksid juhinduda oma töös sellest, mida…
Read more

The impact of Facebook (groups) on political discussions

Esialgu avaldatud Tartu ülikooli inglisekeelses blogis. Foto: Tim Bennett, Unsplash The essence of human beings, biologically and psychologically has not changed much throughout the past 50 000 years. On the other hand, during the same time, we have changed our own world dramatically – from inventing agriculture to the industrial revolution and the creation of the Internet.…
Read more

Demokraatliku arutelu takistused internetis

Esialgu avaldatud Sirbis. Foto: Kyle Glenn, Unsplash Kahes varasemas loos (Sirp 13. I ja 2. VI) olen käsitlenud lootusrikast hüpoteesi, mille järgi võib sotsiaalmeedia negatiivse mõju kõrval (Eesti) Facebooki gruppides kohata ka laiema demokraatliku arutelu arendust, ning võrdlesin neis toimuvat saksa ühiskonnateoreetiku Jürgen Habermasi kirjeldatud salongidega. Käesolevas loos võtan kriitilisema hoiaku ning püüan mõtestada mõningaid arutleva demokraatia ees…
Read more

Kuidas mõtestada Facebooki arutelu?

Esialgu avaldatud Sirbis. Foto: Lidya Nada, Unsplash Kirjutasin jaanuari alguses Sirbis („Facebooki grupid on uued salongid“, 13. I) lootusrikkalt hüpoteesist, et Facebooki gruppides võib ehk ilmneda peale võimalike demokraatia toimimisele negatiivsete protsesside ka mõningaid positiivseid. Eelkõige sotsialiseerutakse, arendatakse arutelunorme ja õpitakse vastastikku, mis võib viia poliitika üle arutleva publiku tekkeni. Olen märganud mõjuka Saksa ühiskonnateoreetiku Jürgen Habermasi kodanliku avalikkuse…
Read more

Facebooki grupid on uued salongid

Esialgu toimetatud ja avaldatud Sirbis, siis ka Postimehes. Foto: Jacek Dylag, Unsplash Platvormid, mis on toonud kaasa populismi edu, on ehk samal ajal loomas eeldusi demokraatia paremaks toimimiseks. Pärast Donald Trumpi USA presidendiks valimist ja Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise referendumit on kõikjalt kuulda jutte demokraatia paratamatust lõpust. Ent millisest demokraatiast me üldse sel puhul räägime? Saksa sotsioloog ja filosoof Jürgen…
Read more