loader image

Tere, ma olen Martin. DD juht ning strateegia konsultant organisatsioonidele, kel on ühiskondlik missioon.

Minu teemadeks on ühiskondlikud muutused ja demokraatia uuendamine

Meie ühiskonnad (ja meie demokraatlikud süsteemid) aitavad meil ellu jääda ja areneda selles keskkonnas, kus oleme. Meie ökoloogiline ja tehnoloogiline keskkond on juba mõnda aega pidevas kiires muutumises. Selleks, et meie ühiskonnad saaksid jätkuvalt oma funktsioone täita, peavad nad kohanema.

Läbi oma teadustöö doktorantuuris ning konsultatsiooni DD StratLabis - tegelen ma täpselt selle teemaga ja otsin vastuseid küsimustele: kuidas aidata ühiskonnal sujuvamalt muutustega hakkama saada, kuidas organisatsioonid saaksid oma strateegias nendega arvestada ja millise rolli saavad juhid võtta.

"Kui maailm meie ümber muutub järjest kiiremini ning selle tulemusena loksumine järjest jõulisemaks, suudab tugev kodanikuühiskond neid raputusi pehmendada ning samal ajal aidata meil ka neile targemalt reageerida."

Riigikogu kõne, 2017

Püüan aidata organisatsioonidel oma missiooni potentsiaali täita.

Strateegia

Aitan organisatsioonidel kavandada strateegia loomise protsesse - kaasates õigeid inimesi, esitades õigeid küsimusi ja tehes õigeid järeldusi.

Juhtimine

Koostöös juhtidega aitan neil analüüsida oma organisatsiooni ja mõista, mida nad peavad tegema muutuste juhtimiseks ja igapäevase paremaks haldamiseks.

Demokraatia

Töötan vabaühendustega parema avaliku arutelu hõlbustamise, tugevamate institutsioonide rajamise ja rohkemate inimeste kaasamise nimel.

Olen töötanud koos...

Kõige olulisema osa oma tööst teen DD Sihtasutuses. DD on mittetulunduslik sotsiaalne ettevõte, mis on keskendunud muutuste hõlbustamisele ühiskonnas. Asudes Tartu ühes vanimas hoones, püüame kujundada paremat tulevikku, koolitades DD Akadeemia programmis järgmise põlvkonna muutuste eestvedajaid ning konsulteerides DD StratLabis missioonipõhiseid avaliku sektori asutusi ja vabaühendusi.

Strateegia konsultatsioon

Vajaksid veidi abi strateegialoomega? Arutame täpsemalt.