loader image

Eesti väiksus ei ole puue

Eesti väiksus ei ole puue

Esmalt avaldatud Delfis. Foto: Saskia Pellenen, Unsplash

Alates 90ndate algusest on Eestis küsitud – millist riiki me ikkagi tahame? Kuigi vahepealse ajaga oleme astunud suure sammu edasi, oleme jälle punktis, kus tuleb küsida – kuhu ja kuidas edasi?

Konverentsil „Eesti kui väikeriik” rõhutasid nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlased justkui ühest suust, et väiksus ei ole riigi edus määrav. President ütles reljeefsemalt – väiksus ei ole puue. Mitmed väikeriigid on suutnud oma nõrkused oma eelisteks pöörata.

On aeg lõpetada jutt riigi suurusest. See fakt ei ole oluline ega mõõda seda, mis tegelikult loeb. Olulised on hoopis küsimused sisu kohta: kus me oleme ja mida me oskame? Ning nende vastuste ehk meie potentsiaali võimalikult edukas rakendamine.

Eesti väljakutseteks ei ole mitte noorte inimeste lahkumise takistamine, vaid vastupidi, välismaal õppivate ja töötavate eestlaste kaasamine Eesti probleemide lahendamisse ning uute ideede siia toomisesse. Toetagem oma tublisid noori, et neist kasvaksid ka maailma mastaabis võrreldavate võimetega tipud.

Eesti väljakutse ei ole ka lõputu paindlikkus ja pidev muutumine, vaid sageli hoopis teatav stabiilsus riigi kõige olulisemates funktsioonides. See loob eelduse arengu mõtestatud suunamiseks ja tagab kvaliteedi. Seega – riik peab vahel tegema valikuid ja siis nende juurde jääma.

Eesti väljakutse ei ole ilmtingimata ka riigi formaalsete struktuuride muutmine, näiteks haldusreformi kujul, vaid pigem kvaliteedi tagamine – näiteks läbi hariduse. Oluline on see, et saaksime olla kindlad, et me ei raiska oma niigi piiratud ressursse ega ei lase raisku inimeste potentsiaali.

Need on lihtsalt mõned mõtted ja küsimused, mis vajaksid läbi arutamist ning ühiselt otsustamist. Igal juhul on selge, et me ei saa riigina jätta elutähtsaid rolle kellegi teise õlule või Euroopa Liidu dikteerida, lootes, et küll teised meie jaoks sobivad lahendused ette annavad.

Katsepolügoon Eesti (nagu meie riiki konverentsi ajal korduvalt nimetati) ei kannata välja suurriikidelt kopeeritud lahendusi. Eesti on ikkagi meie enda kätetöö ja vajab meie enda julgeid otsuseid.