loader image

Strateegiate loomine

Strateegiate loomine

Erinevaid nõustamisteenuseid pakun DD StratLab vahendusel. Kirjeldan siin lehel neid lähenemisi, mida ise tavaliselt kasutan.

Mulle meeldib lahendada keerulisi strateegilisi probleeme, mis asuvad (praktilise) strateegilise juhtimise ja (teoreetilise) ühiskonnamõtestamise vahepeal. Aitan mõtestada ühiskondlikke muutusi, vajadusi ja võimalusi ning ühendada neid mõtestusi omakorda praktilise strateegilise plaaniga konkreetse organisatsiooni jaoks. Uuri lähemalt:

Valdkondlikud strateegiad

Järjest keerukama maailma probleeme iseloomustab kõigepealt see, et neid ei saa lahendada ükski üks organisatsioon üksinda. Riiklikud või isegi sektoriteülesed strateegiad võivad kõlada igava paberimäärimisena, kuid nende koostamise protsess (juhul kui see on hästi tehtud!) on ainus võimalus saavutamaks erinevate osapoolte sarnasesuunaline tegutsemine, mis viib reaalse muutuseni soovitud valdkonnas.

Minu lähenemine

1. Vaatame tagasi

Tuleviku loomiseks – ükskõik millises valdkonnas – on vaja esmalt mõista, kust on tuldud ja kuidas see tänast olu on kujundanud.

3. Leiame sekkumiskohad

Visioonid realiseeruvad, kui tegutsetakse targalt. Selleks tuleb leida kõige mõjusamad tegevused, mis lahendavad probleemide juuri ja loovad eeldusi laiemaks muutuseks.

2. Vaatame edasi

Järgmiseks on kasulik luua ühine tulevikuvisioon, millesse saavad uskuda ja mida tahavad ellu kutsuda erinevad osapooled.

4. Innustame tegutsema

Hea plaan on pool võitu – muutused juhtuvad päriselt aga alles siis, kui eestvedav osapool jätkab tegevuse koordineerimist, osapoolte innustamist ja vahevõitude ühist tähistamist.

Varem aidatud

Minu võimalikud rollid

Konsultant

Aitan strateegiaid loovatel organisatsioonidel sellist protsessi disainida ja edukalt läbi viia.

Ekspert

Olen ka demokraatia, hariduse jm teemadel ise valdkondlike strateegiaid aidanud luua ja aitan hea meelega ka edaspidi.

Eksperdina kaasamiseks kirjuta mulle palun otse: martin.noorkoiv (at) dorpatensis.ee

Moderaator

Saan olla ka abiks strateegiliste arutelude läbiviijana. Neutraalse osapoolena loon keskkonna, kus on hea arutada ja tulemusteni jõuda.

Organisatsiooni strateegia

Enamus ebaedukaid organisatsioone ei tea tegelikult, mis nende strateegia on. Neil on eesmärke, mõõdikuid, kõlavalt sõnastatud lauseid (missioon, visioon jm), kuid inimesed (sh ka juhid) ei tea, mida nende organisatsioon maailmas saavutama peaks. Ma aitan kriitiliselt organisatsiooni eesmärgile otsa vaadata, seda läbi mõelda, arusaadavaks sõnastada ja selle põhjal organisatsiooni ümber suunitleda.

Minu lähenemine

1. Probleem, väljakutse

Strateegia kõige olulisem sammas on arusaam eesmärgist. Peame teadma, mis oleks maailmas teisiti, kui meid ei oleks – ehk mille tegemiseks me olemas oleme.

3. Organisatsioon

Teades, mida on missiooni täitmiseks vaja teha, saab alustada organisatsiooni struktuuri, protsesside, tiimide jm ümbertegemist.

2. Kuidas teeme seda?

Igapäevased tegevused ja protsessid viivad missiooni täitmiseni vaid siis, kui strateegilisel tasemel on selge, mida on meil põhimõtteliselt vaja teha.

4. Kommunikatsioon

Ja lõpuks on vaja, et inimesed kogu organisatsioonis saaksid sisuliselt strateegiast piisavalt aru, et oma tegevusi sellega reaalselt joondada.

Varem aidatud

Minu võimalikud rollid

Konsultant

Aitan organisatsioonidel planeerida edukat strateegia loomise protsessi, mõelda läbi, keda on vaja kaasata, millal ja kuidas.

Moderaator

Saan olla ka abiks strateegiaarutelude läbiviijana. Neutraalse osapoolena loon keskkonna, kus on hea arutada ja tulemusteni jõuda.

Koolitaja

Sageli on organisatsiooni juhatuse jaoks abi poole-päevasest koolitusest, et järgnevalt ise sobiv strateegiaprotsess planeerida ja läbi viia.