loader image

SÜNNIPÄEVAKONVERENTS

Helge tuleviku visioonid

Kutsun teid veidi unistama

Kurvaks teeb see maailm. Ma ei hakka loendama kõike, mis kehvasti on, teate isegi. Ega meil ei jää ka muud üle, kui kõike seda teadvustada, muidu ei saa lahendada.

Aga ma pean tunnistama, et juba mõnda aega on mul raske olnud ette kujutada ägedat tulevikku - sellist, mis inspireeriks, annaks lootust, julgustaks.

Seepärast kutsungi teid siin katkujärgselt kokku, et natuke koos unistada ilusamast tulevikust. Jagama ideid, visioone ja unistusi, andma üksteisele lootust.

inspireerivamast tulevikust...

ägedamast tulevikust...

inimlikumast tulevikust...

Kutsun kokku, et puhuda lõkkele veidi uut lootust tuleviku osas.

Unistuste jagamine

Pakun kõigile soovijatele võimalust esineda väikese (max 5 min) kõne, ettekande, luuletuse, etenduse või ükskõik mille muuga, et jagada oma unistust.

Visioonide loomine

Teeme ka ühe suure töötoa, mille raames kõik saavad gruppides luua oma tulevikuvisioone ning ägedamaid tekkinud ideid omavahel jagada.

Positiivne chill

Enamus aega siiski veedame vabalt üksteise seltskonnas juttu rääkides ja rõõmu tundes sellest, et saame taas ühes ruumis koos olla...

Registreerimine

Palun ka end ette kirja panna, siis oskan arvestada söögi ja muuga 🙂

Ametlik soundtrack