preloder

Konsultatsioon

Konsultatsioon

NB! Konsultatsiooni teemadel võta palun ühendust läbi DD StratLabi.

Mulle meeldib lahendada keerulisi strateegilisi probleeme, mis asuvad (praktilise) strateegilise juhtimise ja (teoreetilise) ühiskonnamõtestamise vahepeal. Aitan mõtestada ühiskondlikke muutusi, vajadusi ja võimalusi ning ühendada neid mõtestusi omakorda praktilise strateegilise plaaniga konkreetse organisatsiooni jaoks.

Aitan organisatsioonidel ise enda probleeme lahendada

Minu protsess algab esmalt organisatsiooni ja valdkonna tundmaõppimisega. Selleks vestlen tavaliselt kõigepealt juhtkonna liikmetega ning vajadusel intervjuuerin teisi organisatsiooni liikmeid/töötajaid või viin läbi vaatluse, mõistmaks paremini organisatsioonisiseseid protsesse.

Teiseks aitan organisatsiooni juhtkonnal mõtestada ja planeerida protsess, mille abil oleks kõige praktilisem probleeme analüüsida ning strateegiat analüüsi järelduste põhjal luua.

Kolmandaks olen valmis ise selle protsessi jooksul neutraalse osapoolena strateegiakohtumisi, koosolekuid, seminare ja konverentse modereerima ning seda protsessi muudel viisil aitama edukalt läbi viia.

Mulle meeldib minna probleemidesse sisse süvakuti ning kogu süsteemi toimemehhanismidest aru saada. Nii loon mudeli, mille abil saan aidata organisatsioonidel leida lahendusi probleemidele strateegia, muudatuste juhtimise, struktuuri, kommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja mõju teemadel.

Võta ühendust:

2018. aasta sügisest tegelen konsultatsiooniga läbi DD StratLabi. Palun lahkesti sealse vormi kaudu ühendust võtta!