loader image

Esinemine

Esinemine

Olen aastate jooksul sattunud publikute ette väga erinevatel teemadel.  Seda nii Eestis kui ka mitmetes välisriikides. Minu peamised fookusteemad seostuvad laiemalt demokraatliku ühiskonna toimimisega – avaliku arutelu, kodanikuühiskonna, sotsiaalmeedia mõjude, ühiskondlike arengute ja nende seostumisega tehnoloogiliste muutustega.

Kolmanda sektori spetsiifikas oskan rääkida sotsiaalsest ettevõtlusest, vabatahtlike kaasamisest, vabaühenduste juhtimisest ja koostööst. Vabaühenduste Liidu nõukogu liikme ja esimehena, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutajaliikme ja muude rollide tõttu olen osalenud viimase kümne aasta jooksul kõigi peamisete valdkonna teemade aruteludes.

Pikaajaline kogemus Tartu Ülikooli otsustusorganites (senat, valitsus, eelarvekomisjon jne) on andnud ka üsna hea arusaama hariduse (sh eriti kõrghariduse) ja teaduse teemadel. Võin avada tausta ülikoolide toimimise, teadusrahastuse, kõrghariduse kvaliteedi ja paljudel teistel teemadel.

Olen neil teemadel üles astunud TEDGlobal TEDx-korraldajate eelkonverentsil, Riigikogus TIPS konverentsil ja kodanikuühiskonna arengute teemal, pea igal aastal mõnes Arvamusfestivali paneeldiskussioonis, rahvusvahelistel sotsiaalse ettevõtluse konverentsidel ning kokku pea sajal üritustel viimase kümne aasta jooksul.

Sooviksid mind esinema kutsuda?

Esinemiste teemal võta minuga otse ühendustmartin.noorkoiv@dorpatensis.ee

Sooviksid hoopis abi strateegiaga?